home

Een avond bij de vrouwenvereniging - Babette Wagenvoort & Lokien de Bie

Over het boek - In de pers - Expositie - Agenda - Bestel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

foto's: © WILLEMDEBIE.NL, 2019

 

 

Lancering 'Een avond bij de vrouwenvereniging' bij De Vries Van Stockum, Den Haag
Vrijdag 22 maart 2019

 

Op deze avond lanceerden we het boek 'Een avond bij de vrouwenvereniging'.

Babette vertelde over het boek, Lokien las voor en Will Gorter van het Hoedenmuseum 'Zet 'm op' in Andijk gaf een feestelijke presentatie over hoedjes.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Ineke Zwinkels, voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde Monster.

De Vries Van Stockum Den Haag
Spui 40, 2511 BS, Den Haag
Tel: 070-3028110