all Kissing Projects

Transformatieproject Fort-Zeekant , organised by KidOR, Bergen op Zoom, 2006
Public art project - art on transformer kiosks & electicity- and cable boxes

Over 100 objects (transformatiehuisjes en kabelkasten) were transformed into artworks by 10 artists.

A map with a route along all 100 objects is downloadable from the KidOR-website.

Click on image to see each object close up & from different angles.

"Zoenen bij het Juvenaat.

Babette Wagenvoort beschilderde de kasten in de wijk Glacis met een menigte zoenende mensen - een menselijke, lichamelijke variant op de uitwisseling van electriciteit en informatie die in de kasten van Essent en KPN plaatsvindt.
Bovendien staat van oudsher de middelbare school ‘Het Juvenaat’ in Glacis, dus menigeen zal in deze buurt op een schoolfeest (of in de bosjes) zijn of haar eerste kus gekregen hebben.

De schilderingen zijn – zoals veel van Babette’s werk – uitgevoerd in rode lijnen. De variatie in lijndikte en mate van abstractie (het in- en uitzoomen op de menigte zoeners) maken het een speelse, gevarieerde serie met een positieve boodschap."

----------------------------------------------------------------------

More information (mainly in Dutch):
www.kidor.nl

Article in BN De Stem - 23 June
Wim de Bie about this project on Bieslog

Projectomschrijving

"Fort-Zeekant is een van de oudere wijken van Bergen op Zoom, die op dit moment in het kader van de stedelijke vernieuwing wordt opgewaardeerd. In de openbare ruimte bevinden zich veel objecten van openbaar nut, die vaak een verwaarloosde indruk maken. Hoewel veel geïnvesteerd wordt in het opknappen van de woningen en de woonomgeving, worden deze nutsvoorzieningen vaak veronachtzaamd bij verbeteringstrajecten. Toch spelen deze gebouwtjes en kasten een grote rol in de beleving en waardering van de openbare ruimte.

Transformatieproject
Het Transformatieproject voorziet in het opwaarderen van de behuizingen voor nutsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld transformatorkasten en -huisjes. Dit door deze objecten tot ware kunstwerken om te vormen. Dat zal een bijdrage leveren aan de opwaardering van de algehele woonomgeving.
Het is de bedoeling om in mei 2006 het Transformatieproject in de wijk Fort-Zeekant uit te voeren. Het moet voor de wijkbewoners een eerste tastbare aanzet zijn voor de follow-up van de kunstprojecten in de wijk.

Thema
Transformatie. De wijk wordt ingrijpend veranderd in het kader van de stedelijke herstructurering. Het transformeren van de nutsgebouwen en -kasten tot kunstwerken moet een bijdrage leveren aan de transformatie van Fort-Zeekant naar een wijk met perspectief.
In de huidige tijd waarin het bewust omgaan met energie sterk in de belangstelling staat, is het gepast de energiebanen in onze omgeving in het zicht te plaatsen.
In principe wordt uitgegaan van een instandhouding van ten minste zeven jaar."